VS 150 M1 | VS 300 M1

Brona chwastownik VS 150 M1 o szerokości roboczej wynoszącej 1,7m oraz VS 300 M1 o szerokości roboczej 3,2m należą do najnowszych projektów APV. Z odpowiednimi akcesoriami chwastownik można stosować zarówno jako urządzenie montowane z przodu jak i z tylu ciągnika. Obydwa modele można stosować w połączeniu z siewnikiem pneumatycznym PS 120 M1 - PS 300 M1 oraz z multidozownikiem MDP 100 M1 - to bronowanie i siew podczas jednego przejazdu! Możliwe obszary zastosowania bron VS to uprawa warzyw (w szczególności upraw rzędowych) oraz uprawy wyspecjalizowane. 

 

Sposób funkcjonowania

Podczas bronowania zęby wchodzą w glebę maksymalnie na głębokość 2-3mm by rozkopać i rozkruszyć wierzchnią warstwę skorupy. Zapewnia to lepsze napowietrzenie gleby i przerwanie jej kapilarności. Głównym zadaniem bronowania jest zmniejszenie ilości chwastów. Kiedy zęby przesuwają się po glebie, chwasty znajdujące się w stadium włóknistym lub już zarodkowym są zasypywane ziemią lub wyrywane i odkładane na powierzchni ziemi. Tam wysychają i obumierają. Dzięki temu blisko 90% chwastów w zarodku zostaje zlikwidowane.

PRECYZJA

  • Innowacyjny system sprężyn podtrzymujących zęby gwarantujący identyczny nacisk zębów w trakcie całego przejazdu
  • Odrębny zestaw sprężyn dla każdego zęba
  • Zęby mogą zostać nie tylko wstępnie naprężane, ale również podnoszone (zarejestrowany patent) 
  • Żadnego odbijania zębów na boki na nierównościach, żłobieniach czy w uprawach redlinowych

WSZECHSTRONNOŚĆ

  • Możliwość natychmiastowej redukcji siły nacisku zębów aż do zera
  • Wysoki prześwit → system sprężyn zamontowany powyżej ramy gwarancją ochrony roślin uprawnych

KOMFORT

  • Hydrauliczna regulacja siły nacisku zębów 
  • Dobrze widoczna skala służąca do ustawiania nacisku zębów

 

Możliwości zastosowania
VS 150 M1 | VS 300 M1

 

Brona chwastownik 
VS 150 M1 | VS 300 M1 podczas pracy 


Użytkownicy APV o VS 150 M1 i VS 300 M1

 

Korzystasz z maszyn APV? Podziel się z nami swoim doświadczeniem! 

DO FORMULARZA