Agregat Grünlandprofi

Prawidłowa pielęgnacja i renowacja użytków zielonych to warunek uzyskiwania wysokiej jakości paszy. Agregat Grünlandprofi umożliwia zarówno umiarkowane, jak i bardzo intensywne zabiegi pielęgnacyjne. Modele GP 300 M1 i GP 600 M1 to idealne maszyny do renowacji intensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Grünlandprofi jest szczególnie przydatny w większych gospodarstwach, ale również w działalności usługowej (wykonując znakomitą pracę również na mniejszych powierzchniach). Funkcje agregatu pozwalają na jego użytkowanie kilka razy w roku.

 

Najwydajniejsza metoda podsiewu

Agregat Grünlandprofi jest wyposażony w cztery rzędy zębów o różnej grubości. Agresywność zębów 12 mm w dwóch pierwszych rzędach zwiększa się dzięki dużej masie całej maszyny, a w szczególności wału oddziałującego na te zęby. Ma to istotne znaczenie w pracy na mocno zachwaszczonych użytkach. Można korzystać z wielu opcji ustawień zębów i tym samym decydować o stopniu intensywności ich pracy. Dzięki szerokim możliwościom ustawień całego agregatu można go z powodzeniem używać w działalności usługowej. Od lekkiego podsiewu po intensywną
renowację użytków zielonych – model GP sprawdzi się na każdym terenie zielonym.

Zalety agregatu GP

  • Agregat Grünlandprofi posiada ciężką, resorowaną włókę wyrównującą kretowiska oraz inne nierówności
  • Za włóką znajdują się dwa pola z zagiętymi, okrągłymi zębami sprężynowymi o różnej grubości; jest to unikalne rozwiązanie w technice rolniczej
  • Narzędzi roboczych można używać pojedynczo (na przykład tylko wału) lub w kombinacji z innymi narzędziami roboczymi

GP 300 M1

APV Grünlandprofi GP 300 M1

Wydajny podsiew 

Agregat Grünlandprofi odpowiada aktualnym wymaganiom intensywnej pielęgnacji łąk i pastwisk w profesjonalnych gospodarstwach rolnych oraz w działalności usługowej. Unikalne połączenie zębów o grubości 12mm i 8 mm umożliwia optymalną pielęgnację darni, a wał ugniatający zamontowany na końcu maszyny dogniata rozsiany materiał siewny do podłoża. 

O produkcie

GP 600 M2

APV Grünlandprofi GP 600 M2

Wszechstronna maszyna

Agregat Grünlandprofi GP 600 M2 znakomicie nadaje się do pielęgnacji łąk i pastwisk, podsiewu i nowego zasiewu traw. Unikalne połączenie zębów o grubości 12mm i 8mm umożliwia optymalną pielęgnację darni. GP 600 M2 z powodzeniem jest wykorzystywany również w działalności usługowej. Z agregatem Grünlandprofi kilka czynności roboczych na użytkach zielonych wykonywane jest w trakcie tylko jednego przejazdu. Model GP 600 M2 dysponuje połączoną broną i wałem.

O produkcie

Informacje o
agregacie Grünlandprofi

Użytkownicy APV o agregacie Grünlandprofi

GP 300 M1
Szeroki zakres zastosowań

Specjalizacje gospodarstw: Uprawy rolne, hodowla bydła, hodowla koni, hodowla drobiu, produkcja pasz

Kraj: Republika Czeska (CZ)

Podsumowanie: Jestem rolnikiem ekologicznym. Używam brony APV Grassland Professional do podsiewu trwałych użytków zielonych, a także do regularnej wiosennej pielęgnacji i, co nie mniej ważne, do siewu poplonów po zbiorach zbóż. Używam również brony do pielęgnacji zbóż. Obie maszyny pracują doskonale i jestem z nich bardzo zadowolony. Mają naprawdę szeroki zakres zastosowań.

Język oryginału: czeski

 

Maszyna zasługuje na ogromną pochwałę.

Przedmiot działalności gospodarstwa: uprawa roli, hodowla koni, produkcja pasz, hodowla bydła

Kraj: Republika Czeska

Raport z pola / aktualności: maszynę wykorzystuję do utrzymania trwałych użytków zielonych oraz do siewu poplonów. Moje dotychczasowe doświadczenia są dobre. Jest to nasz drugi z trzech rozrzutników APV. Na ogromną pochwałę zasługuje dokładny sposób aplikacji.

 

Original (CZ): Polní hospodářství, Chov koní, Pěstování krmiva, Chov skotu Stroj využívám k péči o trvalé travní porosty a pro setí meziplodin. Zkušenost mám zatím dobrou.

 

Pan Hutter relacjonuje o GP 300 M1

"Potrzebuję agregatu GP 300 M1 do podsiewu użytków zielonych. Czas wysiewu przypada na wczesną wiosnę przed rozpoczeciem wegetacji lub późnym latem. Z doświadczenia wiem, że lepiej wysiewać wiechlinę zwyczajną późnym latem, kiedy presja wzorstu na łące jest niższa. Maszyna idealnie nadaje się do naprawy szkód wyrządzonych przez dziki. Korzystamy z niej co roku na naturalnych łąkach i pastwiskach. Nasze gospodarstwo ma powierzchnię 35ha, przy czym są to głównie użytki zielone uprawiane dla 35 sztuk krów mlecznych i młodego bydła. Z maszyny korzystamy na użytek własny oraz wynajmujemy ją za opłatą. Bardzo cenię w niej 4 rzędy zębów z zębami o długości 12 i 8 mm oraz łatwą obsługę siewnika PS 300 z modułem sterującym 5.2."

F. Hutter, Rolnik

 

Anwender, Grünlandprofi GP 300 M1 im Einsatz

Korzystasz z maszyn APV? Podziel się z naMi swoim doświadczeniem! 

DO FORMULARZA