Siew i podsiew

Profesjonalny wysiew z urządzeniami APV!

Dokładne dawkowanie podczas najlepszego rozkładu poprzecznego jest podstawą skutecznego wysiewu.

 


Znajdź produkt dopasowany do Twoich potrzeb


Gleba

Odpowiednio pielęgnowana gleba potrafi się odwdzięczyć.  W pielegnacji gleby kluczowe są jej pokrycie i ochrona przed erozją. Zastosowanie międzyplonów rozluźnia płodozmian i spulchnia glebę, stwarzając strukturę gruzełkowatą gleby. Odpowiedni wybór roślin pomoże również przełamać zgrubienia i zaopatrzyć glebę w azot, co znacznie zwiększa jej żyzność. Wykorzystując do poplonów dozowniki lub siewniki pneumatyczne APV, można oszczędzić sobie dodatkowego przejazdu z siewnikiem.


Uprawa poplonów

Niezależnie od tego, czy rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne czy konwencjonalene, w kwestii międzyplonów wszyscy są zgodni: to się opłaca. Uprawa międzypoplonów dobroczynnie wpływa na żyzność i aktywność biologiczną uprawianej gleby, dzięki czemy wykorzystany zostaje cały jej potencjał.

 

 Zalety międzypoplonów:

  • Zwalczanie chwastów i pasożytów (oszędność środków ochrony roślin)
  • Działanie zmiejszające erozję gleby dzięki pokryciu gleby oraz poprawie struktury gruzełkowatej
  • Zwiększenie biologicznej aktywności i pobudzenie żyzności gleby
  • Powiększanie zawartości próchnicy w glebie poprzez wykorzystanie łatwo degradowalnej, organicznej substancji
  • Nawożenie oraz pozyskanie paszy dla zwierząt Podsiew

Jednym z ważniejszych celów stosowania międzyplonów jest podsiew. W tym przypadku również skupia się głównie na pokryciu gleby i zmniejszeniu erozji. Wypuszczanie pędów przez rośliny zasiewane i sam podsiew muszą być skoordynowane tak, by rośliny te nie tłumiły się  wzajemnie. W uprawie zbóż często użwa się mieszanek koniczyny, które po głównym zbiorze mogą zostać wykorzysne jako rośliny pastewne. Natomiast w uprawie winorośli najczęsciej stosuje się mieszanki fecali, gryki zwyczajnej i groszku.

 

Podsiew odgrywa ważną rolę także w uprawie kukurydzy, gdzie gleba przez dłuższy czas pozostaje bez pokrycia. Daltego nie można lekceważyć niekorzystnego wpływu wiatru i dużych opadów (szczególnie na terenach położonych na zboczach) na glebę. By móc przeciwdziałać erozji wywoływanej tymi czynnikami, często w międzyrzędy kukukrydzy wysiewa się trawy .