Pielęgnacja roślin uprawnych 

Uwolnij swoje uprawy od chwastów! 

Przerwij zaskorupienie gleby i jednocześnie zlikwiduj niechciane chwasty - teraz to łatwiejsze dzięki urządzeniom APV!


Poznaj nasze maszyny


Mechaniczne odchwaszczanie się opłaca

Pielnik obrotowy (RH) - brona z obrotowymi zębami, które można ustawić nawet pod kątem 30 stopni w stosunku do kierunku jazdy- doskonale dostosowuje się do podłoża i nadaje się do pielęgnacji roślin sianych w mulcz. Obrotowe gwiazdy pielnika wyrywają i przysypują chwasty ziemią, tym samym powodując rozbijanie skorupy gleby, pobudzanie krzewienia roślin oraz napowietrzenie gleby. Dzięki ruchom rotacyjnym, na zębach brony nie gromadzą się pozostałości roślin czy nadmiar gleby. 


Lepsze napowietrzanie

By rozłamać i skrupszyć wiechrznią wartwę  gleby, zęby brony chwastownika AS podczas pracy zagłębiają się w glebie na maksymalnie 2-3 cm. Dzięki temu kapilarność gleby zpstaje zamana i możliwe jest lepsze napowietrzenie gleby. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak system zwalczania niepożądanych chwastów. Są one skutecznie wyrywane przez zęby brony w fazie kiełkowania lub krótko po wzroście. Po wyrwaniu chwasty są odkładane na powierzchni, gdzie usychają i obumierają. W ten sposób można skutecznie pozbyć się blisko 90 % chwastów!

 


Stadia rozwoju chwastów

Podczas bronowania zęby zagłębiają się w powierzchnię gleby i w pierwszej kolejności przysypują kiełkujące chwasty. Luźniejsza, bardziej podatna na rozkruszenie jet tutaj szczególnie ważna. Im mniejsze są zarodki chwastów, tym efektywniejsze jest bronowanie. 

Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy bronowanie przeprowadzane jest w momencie, kiedy chwastów jeszcze nie widać, tzn. we wczesnej fazie ich wzrostu. W przypadku, gdy chwasty osiągnęły już 2-4 stadium wzrostu, bronowanie może nie przynieść zamierzonego efektu.