Analiza gleby

Opis produktu

Określenie zawartości azotanów (NO3)

Infiltracja gleby (zdolność gleby do wchłaniania wody)

Pomiar wartości pH (woda glebowa)

Test struktury gruzełkowatej gleby i zawartości próchnicy w glebie

Ocena profilu glebowego na podstawie próby palcowej

Pomiar temperatury gleby

Pomiar odczynu pH gleby (sól neutralna)