GP 300 M1

Agregat Grünlandprofi odpowiada aktualnym wymaganiom intensywnej pielęgnacji łąk i pastwisk w profesjonalnych gospodarstwach rolnych oraz w działalności usługowej. Unikalne połączenie zębów o grubości 12mm i 8 mm umożliwia optymalną pielegnację darni, a wał ugniatający zamontowany na końcu maszyny dogniata rozsiany materiał siewny do podłoża. 

 

Sposób funkcjonowania

Konstrukcja Grünlandprofi umożliwia kompleksową pielęgnację użytków zielonych podczas zaledwie jednego przejazdu maszyny. Model GP dysponuje połączoną broną i wałem. Włóka wyrównująca likwiduje kretowiska i inne nierówności oraz równomiernie rozprowadza glebę. Praca włóki przygotowuje teren pod działanie zębów sprężynowych. Zęby wyrywają chwasty i sfilcowania oraz napowietrzają darń. Siewnik rozsiewa nasiona w otwartą glebę, a wał ugniatający następnie je dogniata.

PRECYZJA

  • Grünlandprofi to najwydajniejsza metoda podsiewu
  • Wyrównanie kretowisk i innych nierówności przy pomocy resorowanej włóki wyrównującej 

WSZECHSTRONNOŚĆ

  • Połączenie kilku czynności roboczych podczas jednego przejazdu (wyrównanie, odchwaszczanie, siew, bronowanie i ugniatanie wałem) 
  • Możliwosć połączenia agregatu z siewnikami pneumatycznymi APV 
  • Różnorodne możliwości ustawień: idealne dopasowanie maszyny do potrzeb i panujących warunków

KOMFORT

  • Możliwość oddzielnej regulacji głębokości roboczej brony oraz wału, aby swobodnie regulować agresywność pracy poszczególnych elementów roboczych

 

Możliwości zastosowania 
GP 300 M1

 

Agregat GP 300 M1
podczas pracy



Użytkownicy APV o GP 300 M1

GP 300 M1
Szeroki zakres zastosowań

Specjalizacje gospodarstw: Uprawy rolne, hodowla bydła, hodowla koni, hodowla drobiu, produkcja pasz

Kraj: Republika Czeska (CZ)

Podsumowanie: Jestem rolnikiem ekologicznym. Używam brony APV Grassland Professional do podsiewu trwałych użytków zielonych, a także do regularnej wiosennej pielęgnacji i, co nie mniej ważne, do siewu poplonów po zbiorach zbóż. Używam również brony do pielęgnacji zbóż. Obie maszyny pracują doskonale i jestem z nich bardzo zadowolony. Mają naprawdę szeroki zakres zastosowań.

Język oryginału: czeski

 

Maszyna zasługuje na ogromną pochwałę.

Przedmiot działalności gospodarstwa: uprawa roli, hodowla koni, produkcja pasz, hodowla bydła

Kraj: Republika Czeska

Raport z pola / aktualności: maszynę wykorzystuję do utrzymania trwałych użytków zielonych oraz do siewu poplonów. Moje dotychczasowe doświadczenia są dobre. Jest to nasz drugi z trzech rozrzutników APV. Na ogromną pochwałę zasługuje dokładny sposób aplikacji.

 

Original (CZ): Polní hospodářství, Chov koní, Pěstování krmiva, Chov skotu Stroj využívám k péči o trvalé travní porosty a pro setí meziplodin. Zkušenost mám zatím dobrou.

 

Pan Hutter relacjonuje o GP 300 M1

"Potrzebuję agregatu GP 300 M1 do podsiewu użytków zielonych. Czas wysiewu przypada na wczesną wiosnę przed rozpoczeciem wegetacji lub późnym latem. Z doświadczenia wiem, że lepiej wysiewać wiechlinę zwyczajną późnym latem, kiedy presja wzorstu na łące jest niższa. Maszyna idealnie nadaje się do naprawy szkód wyrządzonych przez dziki. Korzystamy z niej co roku na naturalnych łąkach i pastwiskach. Nasze gospodarstwo ma powierzchnię 35ha, przy czym są to głównie użytki zielone uprawiane dla 35 sztuk krów mlecznych i młodego bydła. Z maszyny korzystamy na użytek własny oraz wynajmujemy ją za opłatą. Bardzo cenię w niej 4 rzędy zębów z zębami o długości 12 i 8 mm oraz łatwą obsługę siewnika PS 300 z modułem sterującym 5.2."

F. Hutter, Rolnik

 

Anwender, Grünlandprofi GP 300 M1 im Einsatz

Korzystasz z maszyn APV? Podziel się z nami swoim doświadczeniem! 

do formularza