Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI APV

Dziękujemy za zainteresowanie i wizytę w naszym serwisie internetowym. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas ważną kwestią. Dane użytkowników przetwarzamy wyłącznie na podstawie postanowień prawnych (RODO, TKG 2003). W dalszej części zamieściliśmy informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy „www.apv.at” oraz "www.apv-polska.pl".

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Naszą stronę można odwiedzać bez podawania informacji dotyczących własnej osoby. Zapisujemy jedynie dane dostępowe bez odniesienia do konkretnej osoby (np. nazwę dostawcy usługi internetowej, stronę, z której nastąpiło przeniesienie do naszego serwisu, lub nazwę zamówionego pliku). Te dane analizowane są wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie umożliwiają identyfikacji osoby użytkownika.

W przypadku nawiązania kontaktu przez formularz na naszej stronie dodatkowo zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę nawiązania kontaktu. Z naszej strony jest to zabezpieczenie na wypadek bezprawnego wykorzystania danych użytkownika i podania ich bez wiedzy użytkownika na naszej stronie przez osoby trzecie. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Synchronizacja zebranych w ten sposób danych z danymi, które być może zostały zgromadzone przez inne składniki naszej strony, również nie jest przeprowadzana.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostały dobrowolnie podane w kontakcie przez formularz internetowy lub w wiadomości e-mail. Wykorzystujemy przekazane nam dane

Formularz użytkownika APV

 • Dotychczasowa praca z urządzeniami APV
 • Wielkość gospodarstwa
 • Specjalizacje gospodarstwa
 • Powód wyboru produktów APV
 • Preferowane szczegóły techniczne
 • Częstotliwość wykorzystywania urządzeń
 • Zdjęcia użytkownika lub zdjęcia osobiste
 • Zwrot
 • Imię/nazwisko
 • Ulica / numer
 • Kod pocztowy / miejscowość
 • Kraj
 • Telefon
 • Faks
 • E-mail
 • Strona internetowa
 • Zgoda na publikację numeru telefonu na stronie internetowej APV
 • Zgoda na przesyłanie informacji dotyczących ofert i nowości firmy APV

Formularz zamówienia

 • Zwrot
 • Imię/nazwisko
 • Firma
 • VAT ID
 • Ulica / numer
 • Kod pocztowy / miejscowość
 • Kraj
 • E-mail
 • Telefon
 • Notatka osobista
 • Zgoda na otrzymywanie newslettera APV

Newsletter – formularz

 • Imię/nazwisko
 • Nazwa firmy
 • E-mail
 • Zgoda na otrzymywanie newslettera APV.
 • Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych przez firmę APV GmbH do celów przesyłania informacji o nowościach i produktach.

Rozdzielnik prasowy – formularz

 • Nazwa firmy
 • Imię/nazwisko
 • E-mail
 • Środki masowego przekazu
 • Ulica / numer
 • Kod pocztowy / miejscowość
 • Kraj
 • Telefon
 • Zgoda na przesyłanie bieżących komunikatów dla prasy przez APV - Technische Produkte GmbH.

Formularz podania o pracę

 • Zwrot
 • Tytuł/imię/nazwisko
 • Tytuł za nazwiskiem
 • Data urodzenia
 • Narodowość
 • Ulica, nr domu
 • Kod pocztowy, miejscowość
 • Nr telefonu
 • E-mail
 • Powód ubiegania się o pracę
 • Oczekiwania płacowe
 • Życiorys
 • Podanie o pracę
 • Świadectwa
 • Zdjęcie
 • Źródło podania
 • Akceptacja polityki prywatności
 • Notatka osobista

Formularz kontaktowy

 • Nawiązanie kontaktu przez
 • Obszar zastosowań urządzenia
 • Typ maszyny
 • Notatka osobista
 • Zwrot
 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica/nr
 • Kod pocztowy / miejscowość
 • Kraj
 • E-mail
 • Telefon
 • Preferowany sposób kontaktu
 • Newsletter
 • Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych przez firmę APV GmbH do celów przesyłania informacji o nowościach i produktach.
 • Udział w konkursie – zgoda
 • Akceptacja polityki prywatności

bez specjalnej zgody wyłącznie do spełnienia i realizacji życzenia będącego powodem kontaktu i na wypadek dodatkowych pytań. Dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i zapisywane wyłącznie zgodnie z zapisami europejskiego prawa ochrony danych.

Szyfrowanie TLS przez https

Do przesyłania danych w internecie bez ryzyka ich przechwycenia stosujemy protokół https. Dzięki zastosowaniu TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania do bezpiecznego przesyłania danych w internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych. Wykorzystywanie tego zabezpieczenia transmisji danych można rozpoznać po symbolu kłódki w górnej części przeglądarki z lewej strony i naszym adresie internetowym rozpoczynającym się od https.

Dane serwerowe

Ze względów technicznych rejestrowane są m.in. następujące dane, które przekazuje nam lub naszym dostawcom zasobów internetowych, przeglądarka internetowa (tak zwane Server Log Files):

 • typ i wersja przeglądarki
 • wykorzystywany system operacyjny
 • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie do naszego serwisu (URL referrer)
 • odwiedzana strona internetowa
 • data i godzina dostępu
 • adres protokołu internetowego (IP).

Te anonimowe dane są zapisywane osobno – nie są łączone z ewentualnie podanymi danymi osobowymi – dlatego nie umożliwiają identyfikacji określonej osoby. Są one analizowane w celach statystycznych zamiarem optymalizacji naszego serwisu www i naszych ofert.

Cookies

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika. Nie wyrządzają one żadnych szkód. Pliki cookies wykorzystujemy do kształtowania naszej oferty zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Niektóre pliki cookies pozostają zapisane w urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Cię o zapisywaniu plików cookies i pliki te zapisywane były tylko w indywidualnych przypadkach. Po dezaktywacji plików cookies funkcjonalność naszego serwisu internetowego może być ograniczona.

Google Analytics z funkcją anonimizowania

Nasz serwis internetowy korzysta z funkcji usługi analizy statystyk serwisów www Google Analytics, której dostawcą jest Google Inc. z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z serwisu internetowego przez użytkowników.

Informacje wygenerowane przez te pliki cookies, na przykład godzina, miejscowość i częstotliwość odwiedzin serwisu internetowego, włączając adres IP, są przesyłane do firmy Google w USA i tam zapisywane. Instalacji plików cookies można zapobiec poprzez zmianę ustawień w posiadanej przeglądarce. Jednak pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje naszego serwisu internetowego będą dostępne w pełnym zakresie.

Można temu zapobiec poprzez skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies nie były zapisywane.

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy Google Analytics z funkcją anonimizacji adresów IP. W tym przypadku adres IP jest skracany i anonimizowany przez Google już w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ten sposób możliwa jest jedynie przybliżona lokalizacja.

Firma Google będzie wykorzystywać te informacje celem analizy korzystania przez użytkownika z naszej strony, tworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności serwisu internetowego i świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem serwisu internetowego i korzystania z internetu. Firma Google będzie w razie potrzeby przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli strony trzecie przetwarzają ten dane na zlecenie Google. Google, zgodnie z zapewnieniami, nie będzie w żadnym wypadku szukać związku adresu IP użytkownika z innymi danymi Google.

Ponadto dla najbardziej typowych przeglądarek Google oferuje funkcję dezaktywacji, która umożliwia lepszą kontrolę danych rejestrowanych i przetwarzanych przez Google. Jeśli ta opcja zostanie włączona, informacje dotyczące odwiedzin serwisu internetowego nie będą przekazywane do Google Analytics. Włączenie nie zapobiega jednak przekazywaniu informacji nam lub innym ewentualnie przez nas stosowanym usługom analizy serwisów www. Bliższe informacje dotyczące opcji dezaktywacji udostępnionej przez Google oraz włączania tej opcji można znaleźć pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zawarliśmy z firmą Google Inc. odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych zleceń. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie postanowień prawnych § 96 ust. 3 ustawy telekomunikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f (uzasadnione interesy) rozporządzenia RODO.

Naszą intencją w rozumieniu zapisów RODO (uzasadnione interesy) jest ulepszenie naszej oferty i naszego serwisu www. Ponieważ sfera prywatna naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkowników są pseudonimizowane. Dane użytkowników są przechowywane przez okres 26 miesięcy.

Google Adwords

Do reklamowania naszego serwisu internetowego wykorzystujemy narzędzie reklamowe Google „Google Adwords”. W ramach tego narzędzia w naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi analizy „śledzenie konwersji” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Jeśli użytkownik przejdzie do naszego serwisu internetowego przez reklamę Google, na jego komputerze zapisany zostanie plik cookie. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zapisuje i przechowuje przeglądarka internetowa na komputerze. Tzw. pliki „conversion cookies” tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do identyfikowania osoby użytkownika. Podczas odwiedzin określonych stron naszego serwisu internetowego z ważnym plikiem cookie zapisanym na komputerze my i firma Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął jedną z naszych reklam zamieszczonych w Google i został przekierowany na naszą stronę.

Informacje zebrane z pomocą plików „conversion cookies” firma Google wykorzystuje do tworzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu internetowego. Dzięki tej statystyce poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę, a dodatkowo również strony naszego serwisu internetowego wyświetlone następnie przez danego użytkownika. Jednak my bądź podmioty reklamujące się przez „Google Adwords” nie uzyskują żadnych informacji, na podstawie których można by zidentyfikować osobę użytkownika.

Instalacji plików „conversion cookies” można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki, na przykład przez generalną dezaktywację automatycznego zapisywania plików cookies lub blokowanie plików cookies pochodzących jedynie z domeny „googleadservices.com”.

Polityka prywatności Google dotycząca tego zagadnienia dostępna jest pod następującym łączem: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google Fonts

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy czcionki Google Fonts firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Wykorzystywanie czcionek Google Fonts odbywa się bez uwierzytelniania i żadne pliki cookies nie są przesyłane do Google Fonts API. Dane konta Google użytkowników posiadających konto w Google nie są przekazywane do firmy Google podczas korzystania z czcionek Google Fonts. Google rejestruje jedynie korzystanie z CSS i stosowanych czcionek i bezpiecznie zapisuje te dane. Bliższe informacje związane z tą i innymi kwestiami można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq. Dane, które rejestruje Google, i cel wykorzystywania tych danych omawia artykuł na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

YouTube z rozszerzonym trybem ochrony danych

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy składniki (filmy) firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, jednego z przedsiębiorstw Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W tym zakresie korzystamy z opcji udostępnionej przez YouTube – „rozszerzony tryb ochrony danych”.

Po wyświetleniu strony, na której osadzony jest film, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Treść jest prezentowana na stronie internetowej poprzez przesłanie komunikatu do przeglądarki użytkownika.

Zgodnie z informacjami firmy YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” do serwera YouTube przesyłane są jedynie informacje dotyczące w szczególności naszych stron internetowych odwiedzonych przez użytkownika podczas oglądania filmu. W przypadku użytkowników zalogowanych równocześnie w serwisie YouTube informacje te są przypisywane do konta użytkownika w YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta użytkownika przed odwiedzeniem naszego serwisu internetowego.

Bliższe informacje dotyczące ochrony danych przez YouTube firma Google publikuje pod następującym łączem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy usługę Instagram. Instagram jest usługą firmy Instagram Inc. Poprzez dołączony na naszej stronie przycisk „Insta” Instagram uzyskuje informacje o wyświetleniu odpowiedniej strony naszej witryny internetowej przez użytkownika. W przypadku użytkowników zalogowanych w serwisie Instagram firma Instagram może przypisać te odwiedziny na naszej stronie do konta Instagram użytkownika, dokonując w ten sposób powiązania danych. Dane przekazane poprzez kliknięcie przycisku „Insta” są zapisywane przez Instagram. Bliższe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, ich przetwarzania i wykorzystywania oraz związanych z tym praw użytkownika i możliwości ustawień ochrony sfery prywatnej podane są w Polityce prywatności Instagram, która jest dostępna tutaj https://help.instagram.com/155833707900388.

Aby zapobiec możliwości przypisania odwiedzin naszej strony do konta Instagram użytkownika, przed odwiedzeniem naszej strony użytkownik musi wylogować się z konta Instagram.

Facebook Pixel

W tym serwisie internetowym wykorzystujemy piksel Facebook Pixel serwisu Facebook, portalu społecznościowego firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Kod zaimplementowany na tej stronie pozwala na analizę zachowania użytkowników, którzy zostali przeniesieni do tego serwisu internetowego przez reklamę na Facebooku. Może to być wykorzystywane do poprawy wyświetlania reklam na Facebooku. Te dane są rejestrowane i zapisywane przez portal Facebook. Nie mamy wglądu w zarejestrowane dane i są one dla nas przydatne jedynie w ramach zamieszczania reklam. Wskutek stosowania kodów Facebook Pixel zapisywane są również pliki cookies. Poprzez wykorzystywanie kodu Facebook Pixel portal Facebook otrzymuje informację o odwiedzinach naszego serwisu internetowego w celu wyświetlania na Facebooku pasujących reklam. W przypadku użytkowników posiadających konto i zalogowanych na Facebooku odwiedziny naszego serwisu internetowego zostaną przypisane do konta użytkownika Facebooka. W jaki sposób Facebook Pixel jest wykorzystywany do kampanii reklamowych, można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Ustawienia wyświetlania reklam na Facebooku można zmienić na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen po zalogowaniu się do konta na Facebooku. Na stronie http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ można zarządzać preferencjami dotyczącymi reklamy behawioralnej w internecie. Tam można za jednym razem dezaktywować lub aktywować wielu dostawców lub zmieniać ustawienia dla poszczególnych dostawców. Bliższe informacje dotyczące polityki prywatności Facebooka można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

Newsletter

Na naszej stronie oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera. W regularnie przesyłanym newsletterze informujemy o naszych ofertach. Chcąc otrzymywać nasz newsletter, należy posiadać ważny adres e-mail. Sprawdzamy, czy osoba podająca adres e-mail jest rzeczywiście posiadaczem podanego adresu e-mail bądź czy jego posiadacz autoryzował subskrypcję newslettera. Podczas zapisywania się do naszego newslettera zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę zapisu. Jest to zabezpieczenie na wypadek bezprawnego wykorzystania Twojego adresu e-mail i subskrypcji naszego newslettera bez Twojej wiedzy. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane wyłącznie do przesyłania newslettera. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Synchronizacja zebranych w ten sposób danych z danymi, które być może zostały zgromadzone przez inne składniki naszej strony, również nie jest przeprowadzana. Z subskrypcji newslettera można w dowolnej chwili zrezygnować. Szczegóły podane są w wiadomości z potwierdzeniem oraz w każdym osobnym newsletterze.

Korzystanie z reCAPTCHA

Chcąc chronić formularze wprowadzania danych w naszym serwisie internetowym, korzystamy z usługi „reCAPTCHA” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Dzięki zastosowaniu tej usługi można rozróżnić, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy też bezprawnie w ramach zautomatyzowanego, maszynowego przetwarzania danych.

Zgodnie z naszą wiedzą do firmy Google przekazywany jest URL referrer, adres IP, informacje o zachowaniach odwiedzających serwis internetowy, systemie operacyjnym, przeglądarce i czasie przebywania, plikach cookies, regułach prezentacji i skryptach, zwyczajach wprowadzania danych przez użytkownika oraz ruchach wskaźnika myszy w obrębie pola wyboru „reCAPTCHA”.

Uzyskane w ten sposób informacje Google wykorzystuje między innymi do digitalizacji książek i innych druków oraz optymalizacji usług, takich jak Google Street View i Google Maps (np. rozpoznawanie numerów domów i nazw ulic).

Adres IP przekazany w ramach korzystania z usługi „reCAPTCHA” nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że w chwili używania wtyczki „reCAPTCHA” użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google. Chcąc zapobiec przekazywaniu i zapisywaniu danych użytkownika i informacji o jego zachowaniu w naszym serwisie internetowym przez „Google”, przed odwiedzeniem naszego serwisu internetowego bądź użyciem wtyczki reCAPTCHA należy wylogować się z konta w Google.

Wykorzystywanie informacji uzyskanych w ramach korzystania z usługi „reCAPTCHA” odbywa się zgodnie z warunkami korzystania Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługuje zasadniczo prawo dostępu do danych, korygowania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia danych, wycofania zgody i sprzeciwu. Jeśli użytkownik przypuszcza, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa ochrony danych lub w jakiś sposób naruszone zostały prawa użytkownika wynikające z przepisów ochrony danych, prosimy najpierw o kontakt z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić ewentualne naruszenia. Można również złożyć zażalenie w organie nadzorczym. W Austrii jest to Urząd Ochrony Danych.

Sprawy związane z tematem ochrony danych prosimy kierować do:

APV - Technische Produkte GmbH
Dallein 15
AT - 3753 Hötzelsdorf
Austria
Tel.: +43 (0)2913 8001

datenschutz@apv.at