Aktywacja gwarancji

Od 01.01.2021 w APV obowiązkowo należy aktywować gwarancję.

Każde urządzenie, od rozsiewacza do brony chwastownik, należy zarejestrować krótko po dostawie, by rozpocząć bieg gwarancji oraz byśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę.

By aktywować gwarancję wystarczy wypełnić formularz.

Aktywacja gwarancji

Aktywacja gwarancji
Dane maszyny i sprzedawcy
Dane klienta

Wykorzystywanie danych w celu rejestracji do elektronicznego newslettera: Z chwilą rejestracji do newslettera wyrażam zdecydowaną zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie na zabezpieczonym serwerze moich danych osobowych (firma, nazwisko i adres mailowy) przez firmę APV Technische Produkte GmbH z Austrii, 3753 Hötzelsdorf, Dallein 15, do celów przesyłania informacji o nowościach i produktach firmy APV GmbH. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę zrezygnować z otrzymywania newslettera i wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych, a także żądać ich usunięcia. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczną na adres marketing@apv.atlub poprzez kliknięcie w newsletterze linku służącego w tym celu. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w poufny sposób i nie są przekazywane osobom trzecim. Szczegółowe informacje z zakresu zapisanych danych osobowych znajdują się w naszym regulaminie i komunikacie o ochronie danych osobowych.

2 Informacja o ochronie danych osobowych: Uprzejmie informujemy, że Państwa dane kontaktowe są zapisane w systemie firmy APV – Technische Produkte GmbH. Ochrona danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie w aspekcie zadowolenia naszych klientów. Chcąc w dalszym ciągu dostarczać przydatne informacje, gromadzimy i przetwarzamy dane podane dobrowolnie przez użytkownika wyłącznie na podstawie postanowień prawnych (RODO, TKG 2003, DSG 2018). Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sprostowania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia danych, wycofania zgody i sprzeciwu. Pytania dotyczące tych kwestii prosimy kierować na adres datenschutz@apv.at. Niezwłocznie zajmiemy się tą sprawą. Dalsze informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności https://www.apv-polska.pl/polityka-prywatnosci> , na której oparte są nasze działania.