ZS 200 M4

Ze względu na swoją budowę i funkcje, ZS 200 M4 jest doskonałym rozsiewaczem środków ślimakobójczych. Dwie napędzane niezależnie od siebie tarcze rozsiewające pozwalają usyskać całkowicie symetryczne wysiewanie nasion. ZS 200 M4 to niedroga i precyzyjna alternatywa do wysiewu poplonów, podsiewu trawy, rozprowadzania środków ślimakobójczych (aż do 31 m!) oraz zasiewu ugorów. Rozsiewacz pozwala oszczędzić czas i paliwo, ponieważ wysiew można zrealizować w jednym cyklu roboczym razem z uprawą gleby.

 

Sposób funkcjonoiwania

Zbiornik z tworzywa sztucznego zapewnia lekkość całej konstrukcji rozsiewacza. Materiał siewny ze zbiornika, w którego środku znajduje się mieszadło, przedostaje się do wylotu nasion.  Bezstopniowa regulacja zasuwy dozującej pozwala ustawiać dawkę wysiewu. Materiał siewny trafia na tarczę rozsiewającą i jest równomiernie rozprowadzany na całej szerokości roboczej. Prędkość obrotową tarczy rozsiewającej, a tym samym szerokość roboczą, można wygodnie regulować za pomocą modułu sterującego bezpośrednio z fotela operatora.

PRECYZJA

  • Rozsiewacz do środków ślimakobójczych na dużych szerokościach roboczych i najlepszym rozkładem poprzecznym (potwierdzone przez niezależny instytut badawczy i fachowe czasopisma)
  • Symetryczny rozkład materiału siewnego i rozkład poprzeczny (wg instytutu IRSTEA)
  • Regulacja punktu padania nasion na tarczę zapewniająca optymalne rozmieszczenie nasion

WSZECHSTRONNOŚĆ

  • Funkcja wysiewu granicznego
  • Wolnoobrotowe mieszadło do materiału siewnego (zminimalizowanie procesu mielenia i ochrona nasion)

KOMFORT

  • Duży obszar roboczy dzięki pojemnemu zbiornikowi 200l na materiał siewny
  • Regulacja szerokości i dawki wysiewu podczas jazdy 

Możliwości zastosowania
ZS 200 M4

Rozsiewacz dwutarczowy
podczas pracy Użytkownicy APV o ZS 200 M4

Korzystasz z maszyn APV? Podziel się z nami swoim doświadczeniem!

DO FORMULARZA