MT2 M1

Nośnik MT2 M1 zapewnia elastyczne użycie naszych siewników pneumatycznych (PS), gdyż dzięki niemu nie muszą być one montowane bezpośrednio na innych maszynach uprawowych. Na maszynie współpracującej należy jedynie zamontować węże oraz płytki rozsiewające.

 

PRECYZJA

  • Nie jest wymagany bezpośredni montaż siewnika pneumatycznego na maszynie współpracującej
  • Obciążenia osi i ciężary zostaną zoptymalizowane!

WSZECHSTRONNOŚĆ

  • Zwiększenie siły pociągowej poprzez działanie ciężaru na ciągnik 

KOMFORT

  • Urządzenia mogą być przewożone indywidualnie w bardzo krótkim czasie
  • Siew połączony z pracą różnych maszyn (kultywator, brona talerzowa, wał, maszyna Striptill…)

 

Możliwości zastsosowania
MT2 M1

 

Nośnik
podczas pracy


Użytkownicy APV o MT2 M1

Korzystasz z maszyn APV? Podziel się z nami swoim doświadczeniem! 

DO FORMULARZA