Zestaw do analizy gleby

Zestaw do analizy gleby oferuje szerokie możliwości łatwego i szybkiego pomiaru istotnych parametrów gleby. Przy pomocy graficznych objaśnień, zestaw ten może być stosowany do określenia m.in. odczynu pH gleby, zawartości azotynów i azotanów, zawartości węglanu wapnia (CaCO3), struktury gruzełkowatej gleby i zawartości próchnicy, przepuszczalności gleby, temperatury gleby, zagęszczenia gleby, profilu glebowego i rodzaju gleby oraz różnic między różnymi typami gleby. Dzięki uzyskanym informacjom można właściwie zidentyfikować potrzeby gleby i skutecznie poprawić jej jakość.

Zalety zestawu do analizy gleby

  • Wszystko od JEDNEGO sprzedawcy: wyeliminowanie konieczności indywidualnych zamówień
  • Prosty i szybki pomiar kluczowych parametrów gleby na miejscu
  • Zrozumiałe i graficzne objaśnienia dla profesjonalnego użytkowania
  • Chronione części mogą być transportowane razem w jednej torbie

 

Możliwości zastosowania
zestawu do analizy gleby

Użytkownicy APV o zestawie do analizy gleby

Korzystasz z maszyn APV? Podziel się z nami swoim doświadczeniem!

DO FORMULARZA