Regulamin uczestnictwa w konkursie
"Nasiona poplonowe"

1.  Organizatorem konkursu jest APV – Technische Produkte GmbH z siedzibą w Austrii, 3753 Hötzelsdorf, Dallein 15.

Telefon: +43 2913 8001, E-Mail: marketing@apv.at, strona internetowa: www.apv.at

Numer rejestru handlowego: FN 204046 v, Sąd rejestrowy: 3500 Krems an der Donau, Austria

Numer identyfikacyjny VAT (UID): ATU 5067 1107, DVR: 0335495

 2. Jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu proszę kierować na marketing@apv.at.

3. W losowaniu biorą udział jedynie te zgłoszenia, które zostały całkowicie i poprawnie wypełnione. Oznacza to, iż zgłoszenia udziału w konkursie muszą spełniać następujące kryteria: (1) pola oznaczone jako obowiązkowe są wypełnione, (2) pole wyboru potwierdzające udział i przetwarzanie danych musi być zaznaczone, (3) podpis i data są wypełnione.

4. Uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie są jedynie uczestnicy w wieku co najmniej 18 lat.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i niezwiązany z zakupem lub zawarciem umowy. Nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie bez wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie (np. powiadomienie o wygranej).

6. Nagrodą w Konkursie są nasiona międzyplonów o wartości 1.000 EURO (1. losowanie), 500 EURO (2. losowanie) oraz 300 EURO (3. losowanie), ufundowane przez partnera biznesowego firmy APV, firmę RWA (Wienerbergstraße 3, 1100 Wiedeń, Austria). Nagroda obejmuje:

 

  • Wybór preferowanego materiału siewnego z programu Ackergrün sponsora
  • Dostawa z lokalizacji firmy RWA (możliwy jest również odbiór osobisty z dowolnego centrum nasiennictwa RWA na terenie Austrii).

Ceny odpowiadają kuponowi  na nasiona poplonowe.

7. Zwycięzca zostanie wyłoniony ze wszystkich uczestników konkursu losowo przez odpowiedni generator po zakończeniu czasu trwania konkursu. Ogłoszenie zwycięzcy następuje bez gwarancji. O wygranej w konkursie zwycięzców poinformujemy po zakończeniu konkursu poprzez wiadomość e-mail. 

8. Udział jest bezpłatny i niezależny od zakupu towarów i usług. 

9. Dozwolone jest korzystanie z wielu adresów e-mail w celu zwiększenia szans na wygraną.

10.  APV – Technische Produkte GmbH zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie uczestników, którzy naruszają warunki uczestnictwa lub co do których istnieje podejrzenie o korzystanie z narzędzi do technicznej manipulacji w celu nieuczciwego podwyższenia szans na wygraną. W przypadku wykluczenia uczestnika z Konkursu, przyznanie nagrody może zostać cofnięte, a nagroda odzyskana. 

11. APV – Technische Produkte GmbH zastrzega sobie prawo do przerwania, wprowadzenia zmian lub zakończenia Konkursu lub zmiany warunków uczestnictwa w dowolnym momencie trwania Konkursu bez uprzedniego powiadamiania i podawania przyczyny. APV – Technische Produkte GmbH skorzysta z tego prawa w szczególności, gdy dalsze przeprowadzenie Konkursu z przyczyn technicznych lub prawnych nie będzie możliwe do zagwarantowania. W takim przypadku wszelkie roszczenia o zwrot poniesionych wydatków i roszczenia o odszkodowania są wykluczone.

12. Każdy uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez APV – Technische Produkte GmbH lub krajowych dystrybutorów APV jego imienia i nazwiska w ramach tego Konkursu. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej firmy jak i stronie na Facebooku. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody.

13. Prawo do odwołania się nie przysługuje. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju, a uczestnictwo za pośrednictwem osób trzecich nie jest możliwe.  

14. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy firmy APV – Technische Produkte GmbH oraz krajowych dystrybutorów APV, firmy z nimi współpracujące jak i członkowie ich rodzin.

15. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.11.2020. Aktualizacji danych można dokonywać bezterminowo, również po upływnie 30.11.2020, poprzez stosowną wiadomość E-Mail na  adres  marketing@apv.at.

16. Prosimy uczestników Konkursu, w którym do wygrania są nasiona poplonów, o zapoznanie się z obowiązującym oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz powiązanymi informacjami znajdującymi się na stronie www.apv.at (wersja polskojęzyczna na www.apv-polska.pl).