Zapisz się do
newslettera APV


Newsletter PL

Newsletter

Wykorzystywanie danych w celu rejestracji do elektronicznego newslettera: Z chwilą rejestracji do newslettera wyrażam zdecydowaną zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie na zabezpieczonym serwerze moich danych osobowych (firma, nazwisko i adres mailowy) przez firmę APV Technische Produkte GmbH z Austrii, 3753 Hötzelsdorf, Dallein 15, do celów przesyłania informacji o nowościach i produktach firmy APV GmbH. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę zrezygnować z otrzymywania newslettera i wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych, a także żądać ich usunięcia. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczną na adres marketing@apv.atlub poprzez kliknięcie w newsletterze linku służącego w tym celu. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w poufny sposób i nie są przekazywane osobom trzecim. Szczegółowe informacje z zakresu zapisanych danych osobowych znajdują się w naszym regulaminie i komunikacie o ochronie danych osobowych.

2 Informacja o ochronie danych osobowych: Uprzejmie informujemy, że Państwa dane kontaktowe są zapisane w systemie firmy APV – Technische Produkte GmbH. Ochrona danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie w aspekcie zadowolenia naszych klientów. Chcąc w dalszym ciągu dostarczać przydatne informacje, gromadzimy i przetwarzamy dane podane dobrowolnie przez użytkownika wyłącznie na podstawie postanowień prawnych (RODO, TKG 2003, DSG 2018). Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sprostowania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia danych, wycofania zgody i sprzeciwu. Pytania dotyczące tych kwestii prosimy kierować na adres datenschutz@apv.at. Niezwłocznie zajmiemy się tą sprawą. Dalsze informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności https://www.apv-polska.pl/polityka-prywatnosci> , na której oparte są nasze działania.