Dyrektor do spraw handlowych (CFO)

Dyrektor handlowy APV CFO

Markus Alschner przejmuje Zarząd ds. handlowych

Od końca roku 2018 firmą APV-Technische Produkte GmbH zarządza dwóch dyrektorów: pan Ing. Jürgen Schöls jako dyrektor generalny (CEO) oraz pan Markus Alschner jako dyrektor ds. handlowych (CFO).

Pan Alschner już od dawna pracował dla APV jako zewnętrzny doradca z zakresu controllingu. Poprzez przekazanie działu handlowego i jego planów, APV stawia sobie kolejne wyzwania na przyszłość, które wynikają również z ciągłego rozwoju firmy. 


Zarządzanie firmą przez dwóch dyrektorów stabilizuje firmę APV we wszystkich obszarach działalności i zabezpiecza jej kierunek strategiczny.

Cieszymy się, że razem będziemy kreować przyszłość firmy.